Z virusom hepatitisa B se lahko okuA3imo tudi z znojem.

Doktor S. Bereket-Yucel iz univerze Celal Bayar v Izmiru v Tur??iji, pa je v ??asopisu British Journal of Sports Medicine objavil rezultate svoje raziskave, v kateri je testiral olimpijske rokoborce.

Hepatitis je resna nalezljiva bolezen, ki jo povzro??i poseben DNA virus druA3ine HBV (hepatitis B virus). OkuA3ba s HBV lahko pripelje do brazgotinjenja jeternega tkiva, odpovedi jeter, raka na jetrih in celo do smrti.

Pri sedemdesetih moA!kih, olimpijskih rokoborcih, je v njihovem znoju odkril virus hepatitisa B. Pri devetih je v krvnem serumu naA!el HBV DNA, ki je pokazala, da so ti A!portniki imeli prikrito HBV infekcijo, pri 8 od njih pa je HBV DNA naA!el tudi v znoju.

Znanstveniki so zato prepri??ani, da bi vse A!portne organizacije morale spremeniti pravila glede testiranja in bi morali vse sodnike, ki sodelujejo v kontaktnih A!portih, obvezno cepiti in testirati glede okuA3be z virusom hepatitisa B.

Nenavadni primeri okuA3b:
Leta 1996 so pri 9 varovancih negovalnega doma v Ohiu v ZDA ugotovili, da so okuA3eni z virusom hepatitisa B. Vsi so bili sladkorni bolniki in so se najverjetneje okuA3ili z ve??krat uporabljenim zaA!??itnim pokrivalom za lancete.

Na neki A!oli pa se je z virusom okuA3ila u??iteljica in sicer preko razpokane koA3e na roki. U??enec je namre?? kihal in njegova sluz je priA!la na njeno roko.

V Izraelu pa je nek mesar, kroni??ni prenaA!alec hepatitisa B okuA3il tri svoje sodelavce z okuA3enim noA3em.

Vir

If you liked this post think about subscribing to my RSS feed and prevent missing anything interesting. It's free, fast and doesn't hurt. Promise. Click here.
Related posts: