Zgodba o Jaki (preberte)

Jaka je bil res ??lovek, ki si ga z veseljem sovraA3il.

Vedno je bil dobre volje in vedno je povedal kaj pozitivnega. Ko ga je kdo vprasal, kako mu gre, je odgovoril:

??o?Oe bi mi A!lo bolje, bi imel dvoj??ka!???

Bil je naravni motivator. ?Oe je imel kakA!en usluA3benec slab dan, mu je vedno pokazal, kako naj gleda situacijo v pozitivni lu??i. Vedno me je zanimalo, kako mu to uspe, zato sem sel nekega dne k njemu in ga vpraA!al:

??oNe razumem. Ne mores biti vedno pozitiven. Kako ti to uspe????

Jaka mi je odgovoril:

??oVsako jutro, ko se zbudim, si re??em, Jaka, imaA! dve moA3nosti. Lahko si slabe ali dobre volje. Vedno izberem, da sem raje dobre volje. Vsaki??, ko se mi zgodi kaj slabega, lahko izbiram ali bom A3rtev ali pa se nekaj nau??im iz tega. Izberem, da se raje kaj nau??im. Vsaki??, ko se mi kdo potoA3i, imam moA3nost sprejeti njegovo toA3bo ali pa izluA!??im iz tega pozitivno stran zivljenja. Vedno izberem pozitivno stran zivljenja.???

??oJa, ja, ampak ni tako preprosto,??? sem se potoA3il.

??oSeveda je,??? je rekel Jaka. ??oVse v A3ivljenju so odlo??itve. Ko odmisliA! vso navlako je vsaka situacija odlo??itev. Sam se odlo??is, kako se boA! odzval na okolico. Sam se odlo??iA!, kako bodo ljudje vplivali na tvoje razpoloA3enje. Sam se odlo??iA! ali boA! slabe ali dobre volje. In konec koncev se sam odlo??iA!, kako boA! A3ivel svoje A3ivljenje.???

Veliko sem razmiA!ljal o njegovih besedah. Kmalu sem zapustil podjetje in za??el na svoje. Izgubila sva stike, a vsaki??, ko sem se odlo??il, namesto da bi samo sprejel, sem se spomnil nanj.

Ve?? let zatem sem sliA!al za Jakovo nesre??o. Padel je 20 m globoko s komunikacijskega stolpa. Po 18-urni operaciji in tednih intenzivne nege je Jaka zapustil bolniA!nico s kovinskimi vsadki v hrbtenici. Pol leta kasneje sva se sre??ala. Ko sem ga vpraA!al kako je, je odvrnil:

??o?Oe bi mi A!lo bolje, bi imel dvoj??ka! Bi rad videl moje brazgotine????

Ni mi bilo do pogleda na brazgotine, zato sem ga vpraA!al, na kaj je mislil med padanjem.

??oNajprej sem pomislil na svojo A!e nerojeno h??erko. Ko pa Sem leA3al na tleh, sem se spomnil, da imam dve moA3nosti. Lahko izberem smrt, Lahko pa A3ivljenje. Izbral sem A3ivljenje.???

??oSe nisi bal? Ali si izgubil zavest???? sem ga vpraA!al.

Jaka je nadaljeval: ??o… reA!evalci so bili super. Ponavljali so mi, da bo vse v redu in naj ni?? ne skrbim. Toda, ko so me peljali na urgenco sem videl izraze na obrazih zdravnikov in sester in sem se res ustraA!il. V njihovih o??eh sem bil A3e mrtev. Vedel sem, da moram nekaj ukreniti.???

??oKaj si naredil???? sem ga vpraA!al.

??oVelika debela sestra mi je kri??ala vpraA!anja. VpraA!ala me je, ??e sem na kaj alergi??en. ??~Ja’ sem odgovoril. Zdravniki in sestre so prenehali z delom in ??akali na moj odgovor. Zajel sem zrak in zakri??al ??~Na gravitacijo!’. Ko se je smeh polegel, sem jim dejal ??~Odlo??il sem se A3iveti. Operirajte me kot A3ivega, ne kot mrtvega!’???

Jaka je preA3ivel zaradi spretnosti njegovih zdravnikov, pa tudi zaradi svojega izjemnega odnosa. Takrat sem spoznal, da se moram vsak dan odlo??iti in A3iveti polno A3ivljenje.

To je en unih ’spam’ mailov.. spam v navednicah zato kr nas vseeno ne??esa nau??ijo.. A3ivljenje moramo A3ivet s pozitivnim pogledom, ne pa negativnim.. Jaka je car, ker mu je to vedno ratavalo. Vsi bi se mogli nau??it tega, js med prvimi, kr tako ??rnogledega pogleda nevem ??e sm A!e kdaj vidu pri komu drugemu.

ps: to je moj pripis, ??e prilepite kam ga izpustite )

Sedaj imaA! dve moA3nosti:

1. da to zgodbo izbriA!eA!,
2. da jo poA!ljeA! vsakemu, ki je tvoj prijatelj in ga imaA! rad.

Izberi…

If you liked this post think about subscribing to my RSS feed and prevent missing anything interesting. It's free, fast and doesn't hurt. Promise. Click here.
Related posts: