Windows check

Microsoft ima natan??en popis vseh uporabnikov katerega koli sistema Windows.
Temu se ne moremo izogniti niti tisti, ki uporabljamo piratsko verzijo, ker
na podlagi IP-ja lahko vseeno natan??no dolo??ijo ime uporabnika.
BivA!i usluA3benec Microsofta je razkril, kako se lahko prepri??aA!, da je to res:

1) Pod START izberi PRIPOMO

If you liked this post think about subscribing to my RSS feed and prevent missing anything interesting. It's free, fast and doesn't hurt. Promise. Click here.
Related posts: