Gremo v Valdoltro “delat”

V ortopedski bolniA!nici Valdoltra bo koprski kinezioloA!ki inA!titut izvedel poskus, v katerem deset moA!kih 35 dni ne bo delalo ni??esar drugega, kot leA3alo v posteljah. Zaradi zmanjA!ane telesne dejavnosti, s katero bodo simulirali A3ivljenje v brezteA3nosti, se bosta sodelujo??im po enem mesecu zmanjA!ala miA!i??na masa in gostota kostnega tkiva, zniA3al se jim bo krvni pritisk, pove??alo pa mastno tkivo. Podoben trimese??ni poskus, ki se ga je udeleA3ila 21-letna A3enska, so za ameriA!ko vesoljsko agencijo NASA letos opravili v Clevelandski bolniA!nici. Slovenski poskus, ki se bo za??el 20. julija, pri njem pa sodelujejo tudi raziskovalci z InA!tituta JoA3ef Stefan, je naro??ila italijanska vesoljska agencija ASI. Sodelujo??i bodo imeli na voljo hrano, ra??unalnik z dostopom do interneta, televizijo in knjige. Kot je A!e poro??al ??asopis Finance, bo vsakdo izmed deseterice prejel pla??ilo v viA!ini 350.000 tolarjev (1.460 evrov). Za poskus vlada veliko zanimanje, saj v bolniA!nico dnevno pokli??e nad 200 kandidatov.

Pomojem ti odmrejo miA!ice po 35 dneh :D

If you liked this post think about subscribing to my RSS feed and prevent missing anything interesting. It's free, fast and doesn't hurt. Promise. Click here.
Related posts: