Adi Smolar – Nikdar ve??

Nikdar ve??!
Nikdar ve??!
Nikdar ve?? zalubu se ne bom.
Se zmer slabo kon??a,
me preve?? koA!ta
A3ivcev, truda, dnarja, ??asa in srca.
??e zaljubljen si,
te zdrava pamet zapusti.
Na koncu ??lovek vedno joka in trpi.
Zato pa: Nikdar ve??!

O, kolkokrat sem to A3e djal,
za trdno si obljubo dal.
Sem trudu se bit hladen, pa ni A!lo.
Bit brez ljubezni je A!e bolj hudo.
Zato pa dokler bom A3ivel,
jaz bom ljubil, ljubil, ljubil, rad imel.
Karkol A3e ??lovek re??e, karkol trdi,
za ljubezen naj ne govori:
Nikdar ve??!

Nikdar ve??!
Nikdar ve??!
Nikdar ve?? ljudem pomagal ne bom.
Se mnogokrat slabo kon??a,
me zlo dost koA!ta
A3ivcev, truda, dnarja, ??asa in srca.
??e predober si,
je vedno manj hvaleA3nosti.
Namesto “Hvala!” marsikdo re??e: “Bedak!”
Zato pa: Nikdar ve??!

O, kolkokrat sem to A3e djal,
za trdno si obljubo dal.
Ko so rotili me: “Pomagaj”
sem se obrnu stran,
pa me takoj postalo je v dno duA!e sram.
Zato pa dokler bom A3ivel,
pomagal bom, pomagal, ko bom prilko mel.
Karkol A3e ??lovek re??e, karkol trdi,
za dobroto naj ne govori:
Nikdar ve??!

Nikdar ve??!
Nikdar ve??!
Nikdar ve?? ne bom prepeval in igral.
Kariero bom kon??al,
me tko al tko preve?? koA!ta
A3ivcev, truda, dnarja, ??asa in srca.
Res teA3ko je pet,
ko gledam ta nesre??ni svet,
se naredi mi v grlu cmok, mi gre na jok.
Zato pa: Nikdar ve??!

O, kolkokrat sem to A3e djal,
pa A3e kmalu pel sem, pel sem in igral.
Mi dana moA3nost je,
talent mi bil je dan,
da s pesmijo zabavat in tolaA3it znam.
Zato pa dokler bom A3ivel,
??e bom le zdrav jaz bom igral, igral in pel.
Saj le takrat, ??e ??lovek grd je
do sveta in do ljudi,
takrat pa naj obljubo da in jo drA3i.
Nikdar ve??!

If you liked this post think about subscribing to my RSS feed and prevent missing anything interesting. It's free, fast and doesn't hurt. Promise. Click here.
Related posts: