Obala je (koni?1no) nai?1a!

A1upan ob??ine Izola je bil kon??no izbran!

Zmagovalec je Kloko??ovnik, kar pomeni da je Obala naA!a (stranka je Izola Je NaA!a, piran in koper sta pa itak A3e ;P)

Bom kar iz obala.net citiral journalistov ??lanek (upam da me ne toA3i ;D):

Predsednik izolske ob??inske volilne komisije Mojmir Suhar je po zasedanju OVK povedal, da so ??lani komisije, slede?? sodbi novogoriA!kega upravnega sodiA!??a in razveljavitvi poro??ila o drugem krogu A3upanskih volitev v Izoli, ponovno presojali glasovnice prispele po poA!ti in ugotovili, da so glasovnice neveljavne, zaradi ??esar se je posledi??no spremenil tudi volilni izid. Kandidatka SD za A3upanjo Izole Breda Pe??an je tako prejela 4202 glasova, kandidat stranke Izola je naA!a Tomislav Kloko??ovnik pa 4208 glasov, s ??imer je zmagovalec A3upanskih volitev v Izoli.Breda Pe??an je po razglasitvi rezultatov OVK povedala, da je odlo??itev volilne komisije na nek na??in presekala dolgotrajno ??akanje na rezultate in dodala, da se bo na odlo??itev najprej pritoA3ila na ob??inski svet. Ker predvideva, da bo ta Kloko??ovnika potrdil kot A3upana, se bo, kot ima moA3nost, v osmih dneh pritoA3ila A!e na upravno sodiA!??e.Seja ob??inskega sveta, na kateri bodo obravnavali danaA!nje poro??ilo OVK o izidu drugega kroga A3upanskih volitev v Izoli, bo v ??etrtek ob 16. uri.

Jeeeeeeeee \o/ A3urka :D Upajmo da nardijo en free party, s free pivom in pljeskavicami :D

If you liked this post think about subscribing to my RSS feed and prevent missing anything interesting. It's free, fast and doesn't hurt. Promise. Click here.
Related posts: