Umru je naA! edini serijski morilec, Metod Trobec. UboA3ec se je obesu v zaporu :/ naj po??iva v miru!

Metod Trobec, slovenski morilec, * 6. junij 1948, Planina pri Horjulu; † 30. maj 2006, Dob pri Mirni.

Ve??kratni morilec je do smrti prestajal zaporno kazen v ZIKZ Dob.

Metod Trobec je bil rojen kot nezakonski otrok, odraA!??al pa je pod skrbstvom matere. Pri 14. letih je poA3gal sosedovo seno in pri 18. ukradel moped. Po odsluA3enem vojaA!kem roku je sprva delal pri Slovenskih A3eleznicah, nato pa je odA!el v ZR Nem??ijo. Leta 1974 se je vrnil v domovino in se istega leta poro??il z 21 let starejA!o A?tefko K. BivA!a A3ena se je kasneje spominjala, da ga je videla, kako je trpin??il psa. Tudi do nje je bil grob in se kmalu zatem vrnil h kriminalu. Storil je ve?? ropov, tatvin in goljufij, nakar je bil obsojen na trinajst mesecev zapora. Takrat so prvi?? opazili znake psihi??ne nestabilnosti. V Psihiatri??ni bolniA!nici Polje so ga zdravili tudi z elektroA!oki, nakar so ga proglasili za zdravega in izpustili, kljub temu da je bil ozna??en kot psihopat. Tudi po vrnitvi na prostost so ga pestile teA3ave: njegov zakon se je kon??al z lo??itvijo, zapadel je alkoholizmu in spet za??el krasti.

Leta 1978 je na svojem domu v Dolenji vasi posilil in ubil vsaj 5 A3ensk, in sicer 18-letno Vido Markovi??, 52-letno Marjano Cankar, 20-letno UrA!ko Bre??ko, 42-letno Ano Plevnik in 35-letno Zorko Nikoli??, pozneje pa je priznal A!e umor 36-letne Olge Paji??. Vse je zadavil in nato seA3gal v kruA!ni pe??i. Njegovi zlo??ini so priA!li na plan A!ele, ko je leta 1979 poskuA!al oropati nemA!kega turista. Le-ta si je zapomnil registrsko A!tevilko njegovega avtomobila; pri posredovanju je policija odkrila ve??je A!tevilo ukradenih predmetov. V teku preiskave so preiskali tudi njegov drugi dom v Dolenji vasi, kjer so naA!li zoglenele ostanke ??loveA!kih teles.

Kot zadnji v zgodovini Slovenije je bil obsojen na smrtno kazen. Po pritoA3bi na Vrhovno sodiA!??e Slovenije mu je le-to spremenilo kazen v takratno najviA!jo zaporno kazen – dvajset let. Med prestajanjem kazni pa je maja 1988 in 28. avgusta 1992 poskuA!al umoriti sojetnika, zakar je bil obsojen na enotno kazen 15 let zapora. Njegova kazen bi se iztekla leta 2014.

Trobec je v zaporu storil samomor z obeA!anjem.

Vir: Wikipedia
Siol novice: tukaj
Spisek serijskih morilcev po svetu: tukaj.

If you liked this post think about subscribing to my RSS feed and prevent missing anything interesting. It's free, fast and doesn't hurt. Promise. Click here.
Related posts: